Се Вчитува

Веб Апликации

Сопствена мобилна апликација за вашата компанија или за вашите клиенти.

Со сопствено софтверско решение како што е веб апликацијата или порталот, можете да им понудите на вашите клиенти подобра услуга. Важна точка на дигитализацијата е близина со клиентите. Ставањето на клиентот во центарот е еден од најголемите предизвици и може многу добро да биде поддржан од веб-апликации.

Многу услуги и процеси може да се поддржат со помош на разни веб-апликации. Со проширена понуда можете да го зголемите задоволството на клиентите и да освоите нови клиенти. Ние исто така ве поддржуваме во планирањето и разгледувањето на барањата на вашата веб-апликација.

Категории на веб-апликации

Статични Веб Апликации


Чест пример на статички веб-апликации вклучува портфолио или дигитални наставни програми.


Динамични Веб Апликации


Покомплексна во споредба со статичката апликација. Во случај динамичните веб-апликации, се во функција да одржуваат бази на податоци или форуми со постојана можност за ажурирање или промена на достапните информации.

Апликација за
Е-Продавница


Ако некогаш сте купиле нешто преку интернет, веројатно сте запознати со е-трговијата. Ако веб-апликацијата е во форма на продавница, овој вид развој е класифициран како апликација за е-продавница.

ЦРМ Апликација


Софтвер за управување со односи со клиенти (ЦРМ) е категорија софтвер што опфаќа широк сет на апликации дизајнирани да им помогнат на деловните субјекти да управуваат со многу од следниве деловни процеси: Податоци за клиенти, Интеракции со клиенти, пристапете до деловни информации, автоматизирајте ја продажбата.

Веб Портал Апликација


Портал веб-апликација едноставно се однесува на апликација во која многу различни делови или категории се достапни преку почетна страница. Овој тип на страница може да се движи од форуми, разговори, е-пошта, страница на прелистувач итн.

Процес


Дефинирање
на целите


Планирање
на проект


Имплем-
ентација


Испора-
чување

Процес


Дефинирање
на целите


Project
Planning

Импле-
ментација


Acceptance
and introd.

Процес


Дефинирање
на целите


Project
Planning


Импле-
ментација


Acceptance
and intord.

RELATED PROJECTS.

Референци

makler-web
conome-webapp
ipalilos-webapp
conomepos-webapp