Web Developer Java

Условите:

Сениор:

Диплома или Магистер по компјутерски науки
Минимално 5+ години искуство

Искуство во:

Силно знаење во повеќе програмски јазици, особено во: Java, Node.js, Apache Kafka,MongoDB, REST & SOA Web Services, Jenkins, Jira.

Јуниор:

Диплома за компјутерски науки или слично
Минимално 1+ години искуство

Искуство во:

Познавање на програмски јазици, особено во: Node.js, MongoDB, Jira.

Аплицирај Сега