WordPress Девелопер

Условите:

Сениор:

Диплома за компјутерски науки или слично
Минимално 2+ години искуство во развој на WordPress

Искуство во:

Responsive HTML5/CSS3 Bootstrap, WordPress, PHP, MySQL

Аплицирај Сега