Po Ngarkohet

Desktop Aplikacione

Punoni në ambientet tuaja lokale

Ekipi ynë ndjek dhe mban hapin me teknologjitë më të fundit për zhvillimin e softuerëve lokal.
Ne analizojmë objektivat e produktit tuaj, dhe sugjerojmë zgjidhjen më të mirë si në funksionalitet, mirëmbajtje dhe për eksperiencën e përdoruesit.

Kategoritë e aplikacioneve lokale

Uindous
Aplikacione


Një softuer që është i zhvilluar të punon në një sistem operativ Uindous, quhet "Uindous Aplikacion"

Mek OS Desktop
Aplikacione


Mek OS është sistemi operativ i linjës së kompjutorëve të "Apple Kompjuters".

Linuks
Aplikacione


Linux është sistemi operativ më i njohur dhe më i përdorur dhe i hapur për të gjith.

Procesi


Caktimi
qëllimeve


Planifikimi
projektit


Imple-
metim
i shpejtë


Pranim dorëzimi.

Procesi


Caktimi
qëllimeve


Project
Planning

Imple-
metim
i shpejtë


Acceptance
and introd.

Procesi


Caktimi
qëllimeve


Project
Planning


Imple-
metim
i shpejtë


Acceptance
and intord.

RELATED PROJECTS.