Po Ngarkohet

Ueb Aplikacione

Ueb aplikacione që përmbushin kërkesat tuaja!

Me softuerin tuaj, si për shembull ueb aplikacion apo portal, ju mund t'ju ofroni klientëve tuaj shërbim më të mirë. Një pikë e rëndësishme e dixhitalizimit është afërsia e klientit. Vendosja e klientit në qendër është një nga sfidat më të mëdha dhe mund të bëhet më së miri nga ueb aplikacionet.

Shumë shërbime dhe procese mund të trajtohen me ndihmën e ueb aplikacioneve të ndryshme. Me një ueb aplikacion më të gjërë ju mund të risni eksperiencën pozitive të klientëve tuaj, si dhe të fitoni klient të ri. Ne gjithashtu ju ndihmojmë në planifikimin dhe shqyrtimin e kërkesave për ueb aplikacionin tuaj.

Kategoritë e ueb aplikacioneve

Ueb Aplikacione Statike


Një shembull i zakonshëm i aplikacioneve statike të uebit përfshin një portofol ose kurrikula dixhitale.


Ueb Aplikacione Dinamike


Më e kompleksuar në krahasim me aplikacionin statik. Ueb aplikacionet dinamike mund të mbajnë databaza për të dhëna që rriten apo ndryshojnë konstant.

E-Komerc Aplikacione


Nëse ndonjë herë keni blerë diçka online, ather ju duhet të njihni e-komercin. Nëse një ueb aplikacion është në formën e ndonjë shitoreje, kjo e klasifikon atë si e-komerc aplikacion.

CRM Aplikacione


Softueri për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM) është një kategori e aplikacioneve që mbulon një grup të gjerë aplikacionesh të dizajnuara për të ndihmuar bizneset të menaxhojnë procese te biznesit si: Të dhënat e klientit, ndërveprimet me klientët, informacione të bizneseve, automatizimin e shitjeve, etj.

Ueb Portal Aplikacion


Një ueb portal, i referohet një ueb aplikacioni në të cilin kategori apo seksione të ndryshme mund të qasen. Ky lloj ueb aplikacion përfshinë forumet, bisedat, e-mailat, një faqe kërkimi e kështu me rradhë.

Procesi


Caktimi
qëllimeve


Planifikimi
projektit


Imple-
metim
i shpejtë


Pranim dorëzimi.

Procesi


Caktimi
qëllimeve


Project
Planning

Imple-
metim
i shpejtë


Acceptance
and introd.

Procesi


Caktimi
qëllimeve


Project
Planning


Imple-
metim
i shpejtë


Acceptance
and intord.

RELATED PROJECTS.

Referenca

makler-web
conome-webapp
ipalilos-webapp
conomepos-webapp