Web Developer Java

Kushtet:

Senior:

Diplomë ose Master në Shkencat Kompjuterike
Minimumi 5+ vjet përvojë

Përvojë në:

Njohuri të forta në gjuhë të shumta programimi, veçanërisht në: Java, Node.js, Apache Kafka,MongoDB, REST & SOA Web Services, Jenkins, Jira.

Junior:

Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike
Minimumi 1+ vite përvojë

Përvojë në:

Njohuri në gjuhë programimi, veçanërisht në: Node.js, MongoDB, Jira.

Apliko Tani